Treatment rules

Home Our
services
Periodontology Dental
implantology
Jaw
joint
Stomatosurgery Dental
hygiene
Dental
laboratory
Dental
care

Pravidla ošetřování

V našem zdravotnickém zařízení vám chceme poskytovat co nejlepší možnou péči, kterou bychom si představovali i sami pro sebe. Standart zajišťovaný zdravotními pojišťovnami je podle našich znalostí a zkušeností nedostatečný a nezajišťuje dlouhodobou funkci, a proto se snažíme uplatňovat takové postupy a ošetření, které jsou na úrovni současných poznatků stomatologie a které mohou z dlouhodobého hlediska obstát a zaručit Vám co nejdelší zdraví Vašich zubů tak, jak je to v daných podmínkách možné.

Pravidla ošetřování

 1. Před zahájením terapie musí každý pacient podstoupit úvodní konzultaci na jejímž základě je stanoven léčebný plán a cenový rozpočet celého ošetření.
 2. Plán ošetření může být v průběhu léčby upraven dle nutnosti a uvážení ošetřujícího lékaře. Pacient je o těchto změnách informován. Každá změna je zaznamenána v dokumentaci pacienta.
 3. V případě, že neobdržíte cenový plán, nepokračujte v léčbě.
 4. V případě, že jakákoliv část terapeutického plánu či ošetření je pro Vás nesrozumitelná, požádejte o opětovné vysvětlení.
 5. Vzhledem k tomu, že chceme docílit maximální kvality ošetření, bez zdlouhavého čekání a v co nejkratších časových intervalech, je pro každého pacienta vyhrazený delší termín na stomatologickém křesle s přihlédnutím na daný plánovaný úkon.

  V případě, že se pacient bez omluvy nedostaví na předem domluvený termín, účtujeme storno poplatek 1000,- Kč za 1 h.

  NA OBJEDNANÝ TERMÍN BUDETE 2 DNY PŘEDEM UPOZORNĚNI FORMOU SMS, KDE BUDETE VYZVÁNI K POTVRZENÍ TERMÍNU. POKUD VAŠE POTVRZENÍ NEOBDRŽÍME A NEPODAŘÍ SE VÁS KONTAKTOVAT, MŮŽE BÝT VÁŠ TERMÍN STORNOVÁN.

  UPOZORŇUJEME PACIENTY, ŽE NEBUDE-LI OBJEDNANÝ TERMÍN ZRUŠENÝ MIN. 48 HODIN PŘEDEM, JSME OPRÁVNĚNI ÚČTOVAT ÚHRADU ČASOVÉ ZTRÁTY DLE AKTUÁLNÍHO CENÍKU.

 6. Pacient se zavazuje, že bude navštěvovat dentální hygienu minimálně jednou za 12 měsíců, jestliže mu to jeho ošetřující lékař doporučí. Frekvence návštěv u dentální hygienistky je dána schopností pacienta provádět kvalitní orální hygienu. O potřebné četnosti návštěv rozhoduje zubní lékař či zubní hygienistka.

  Pacient se dále zavazuje, že udělá všechno, co bude v jeho silách proto, aby jeho index krvácivosti dásní (IBI) nepřevyšoval hodnotu 40%. Pokud bude index krvácivosti shledán jako nedostatečný (>40%), vyhrazujeme si právo odložit pacientovi neakutní zákroky do té doby, něž se úroveň dentální hygieny zlepší.

 7. Pacient se zavazuje, že po ukončení terapeutického plánu bude docházet na pravidelné preventivní kontroly minimálně jednou za 12 měsíců i v případě, že nebude mít žádné obtíže. Při nedodržení těchto preventivních kontrol nelze nárokovat jakoukoliv formu záruky.

  PODMÍNKY PRO PRODLOUŽENOU ZÁRUKU JSOU PODMÍNĚNY KONTROLAMI U LÉKAŘE JEDNOU ZA ROK (NENÍ-LI STANOVENO JINAK), NÁVŠTĚVAMI HYGIENISTKY NA NAŠEM PRACOVIŠTI MINIMÁLNĚ JEDNOU ZA ROK A INDEXEM KRVÁCIVOSTI POD 40 %.

Záruky zubní ambulance AKESO POLIKLINIKY

VÝPLŇOVÁ TERAPIE (veškeré výplně a dostavby ve frontálním či laterálním úseku chrupu)

 • Záruka 3 roky na vypadnutí výplně (selhání vazby)
 • Nevztahuje se na odštípnutí či odlomení části výplně v důsledku úrazu
 • Nevztahuje se na nově vzniklý kaz na opravovaném zubu

ENDODONCIE (ošetření kořenového kanálku)

 • Plná záruka na ošetření 3 roky
 • Selhání práce 3 - 5 rok - sleva na alternativní řešení ztráty zubu (50 % původně vynaložených prostředků)
 • Nevtahuje se na selhání vlivem vertikální fraktury zubu (prasknutí kořene)
 • Záruka se vztahuje pouze na zub ošetřený kompletně na našem pracovišti. (Endodontické ošetření + nástavba + korunka/onlay)

PROTETIKA (korunka/můstek/onlay/fazeta)

 • Plná záruka 3 roky od odevzdání výrobku (fraktura korunky, spoje můstku, odlepení korunky/onlaye)
 • Poškození 3 - 5 rok - sleva 50 % na novou protetickou práci
 • Záruka se vztahuje na mechanické poškození práce, nikoli na nutnost předělání práce vlivem nově vzniklého kazu pilířového zubu

IMPLANTACE

 • 100 % záruka na vhojení implantátu
 • Záruka 5 let na setrvání fixtury (nitrokostní část implantátu) v ústech
 • U kuřáků (počet cigaret denně nerozhoduje) záruka 5 let s 50 % spoluúčastí
 • Záruka se vztahuje pouze na implantáty opatřené korunkou (suprakonstrukcí) na našem pracovišti.

SUPRAKONSTRUKCE (konstrukce nesená implantátem)

 • Plná záruka 3 roky na mechanické poškození
 • Poškození 3 - 5 rok - sleva 50 % na opravu vzniklé škody

PODMÍNKY PRO PRODLOUŽENOU ZÁRUKU JSOU PODMÍNĚNY NÁVŠTĚVAMI HYGIENISTKY NA NAŠEM PRACOVIŠTI MINIMÁLNĚ JEDNOU ZA ROK A KONTROLAMI U LÉKAŘE JEDNOU ROČNĚ.

Záruky se nevztahují na:

 1. Prasklé kořeny po léčbě kořenových kanálků (vertikální fraktury kořenů)
 2. Opotřebení výrobků způsobené jeho obvyklým užíváním
 3. Na vady, které vznikly v důsledcích nesprávného užívání výrobku pacientem, nebo byly jinak způsobeny pacientem či vnějšími okolnostmi (úraz apod.)
 4. Pokud došlo k úpravě zubolékařského výkonu nebo výrobku v době záruky v jiné zubní ordinace než v našem zdravotnickém zařízení, případně v jiné zubní laboratoři.
 5. Pokud výrobek přestane odpovídat zdravotnímu stavu jen proto, že se zdravotní stav pacienta změnil.

Make an appointment

You can make an appointment every working day from 7:00 a.m. to 6:00 p.m.

by phone at the number 14 111
by e-mail at zubni@akeso-poliklinika.cz
personally at the reception of the AKESO POLICLINIC in Prague

AKESO POLICLINIC

Bucharova 1281/2
158 00 Praha 13 - Nové Butovice
akeso-poliklinika.cz
Appointment form
Bucharova 1281/2, Praha 13-Stodůlky